Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Sikkerhed ved vandaktiviteter

Unge mennesker står i vand med våddragter og snorkeludstyr på

I Middelfart Kommune er kystlinjen en stor del af den omgivende natur. Naturvejlederne i Middelfart Kommune ønsker at gøre børn og voksne mere oplyste og interesserede i vores kystnatur – både på den ene og den anden side af vandoverfladen.

Dette gøres bl.a. ved at lave aktiviteter i og på vandet. I den forbindelse skal man være opmærksom på de risici der kan være forbundet hermed. Derfor har vi udarbejdet disse retningslinjer for aktiviteter ved og i vandet.

Praktiske og generelle forhold:

Vandaktiviteter med naturvejlederne i Middelfart Kommune skal altid tilrettelægges således, at der tages størst mulig hensyn til børnene og de unges sikkerhed.

 • Der skal ved vandaktiviteter være mindst to tilsynsførende tilstede. Dette vil typisk være en naturvejleder og en lærer.
 • Der skal være mindst en af de tilsynsførende, som er ansvarlig for sikkerheden og som giver sikkerhedsinstrukser til både børn og voksne (til sidstnævnte skal der også informeres om hvad man skal gøre i tilfælde af uheld - bjergning, tilkald af hjælp, anvisning af sted mv.). Dette vil typisk være naturvejlederen.
 • Forud for hver tur, vurderer Naturvejlederen ud fra vejr- og strømningsforhold samt luft- og vandtemperatur om forholdene er forsvarlige.

Vaders – ture

Aktiviteten foregår i perioden 1. maj til 1. oktober, eller når vandtemperaturen er over 10 0C.

Aktiviteten foregår i roligt vand med begrænset vind og bølger.

Der er maks. 10 elever i vandet af gangen (evt. færre ved mindre børn. Er børnene endnu ikke startet i skole, er der maks. 2 børn pr. voksen i vandet).

Der skal være en voksen langs kysten, som kan svømme.

Alle børn instrueres grundigt i følgende sikkerhedsinstrukser:

 • Man må ikke løbe, hoppe eller pjatte i vandet. Man må kun gå roligt omkring.
 • Man skal altid gå sammen to og to (eller tre og tre, hvis det ikke passer med et lige antal elever)
 • Man må ikke gå længere ud end til knæene medmindre man har en voksen med og man har lavet en klar aftale om at den voksne er sammen med en.
 • Hvis man falder, kan man enten rejse sig op (ved hjælp af sin makker) eller svømme ind til land.

Voksne I og omkring vandet instrueres grundigt i følgende sikkerhedsinstrukser:

 • Hvordan man bjerger en elev, der ikke selv kan rejse sig eller er ramt af panik.
 • Hvem man skal ringe til i tilfælde af uheld.
 • Hvordan man angiver placeringen, hvis det bliver nødvendigt at ringe til 112 eller SOK.

Vi bruger ikke redningsveste til aktiviteten, da det kan give en falsk tryghed og begrænser bevægelsesfriheden markant i tilfælde af at man falder eller skal hjælpe en kammerat.

Det der ofte bekymrer forældre/skolepersonale er, at mange har hørt, at man, hvis man vælter i et par vaders, enten trækkes ned mod bunden eller at man kommer til at vende på hovedet med fødderne opad. Ingen af delene sker.

Man trækkes ikke ned mod bunden af et par vandfyldte vaders. Vand er ikke tungere end vand og vandfyldte varders er derfor vægtneutrale i vandet og man kan uden problemer svømme med et par vandfyldte vaders.

Man kommer heller ikke til at vende med fødderne opad, hvis man falder i et par vaders, der ikke er lukket af med et bælte eller en redningsvest. Hvis der er fri passage for vandet helt ned til fødderne, vil man blot ende med et par vandfyldte vaders og forblive neutral så længe man er i vandet (se ovenstående). Lukker man derimod af med et bælte eller en redningsvest, kan der ikke komme vand ned til benene, de vil forblive fyldt med luft og da luft er lettere end vand, vil benene flyde op.

Snorkling

Aktiviteten foregår i perioden 1. maj til 1. oktober, eller når vandtemperaturen er over 12 0C.

Aktiviteten foregår i beskyttet farvand med roligt vand og meget lidt vind.

Alle elever iklædes våddragter som virker varmeisolerende.

Der er maks. 10 elever i vandet af gangen (evt. færre ved mindre børn).

Der skal være en voksen (lærer eller pædagog) langs kysten, som kan svømme og som har bassinprøve.

Eleverne udøver makkersnokling, dvs. at de snorkler sammen to og to.

Alle elever, der deltager i aktiviteten skal kunne svømme og have en ulykkesforsikring samt en tilladelse fra hjemmet til at deltage i aktiviteten (man kan evt. bruge nedenstående skema).

Alle elever og voksne instrueres grundigt i aktiviteten, herunder sikkerhed og signaler.

Voksne I og omkring vandet instrueres grundigt i følgende sikkerhedsinstrukser:

 • Hvordan man bjerger og hjælper en elev, der har brug for hjælp (er blevet træt eller kold)
 • Hvem man skal ringe til i tilfælde af alvorlige uheld
 • Hvordan man angiver placeringen, hvis det bliver nødvendigt at ringe til 112 eller SOK

Naturvejlederen virker under aktiviteten som den der har ansvar for sikkerheden. Hun er uddannet erhvervsdykker og er opdateret på både dykkerrelateret og almindelig førstehjælp.

 

Skema til brug ved snorkling (kan kopieres ind i et word-dokument og printes ud til hjemmet):


 

Snorkling med Naturvejlederne i Middelfart Kommune

(For børn/unge under 18 år)

Kære forældre/-værge

I anledningen af at jeres datter/søn/plejebarn skal på snorkeltur hos Naturvejlederne i Middelfart Kommune fremsendes denne blanket, som vi beder jer udfylde sammen med jeres barn.

 1. Kan jeres barn svømme? Sæt X: Ja___
 2. Har jeres barn forståelse for at han/hun selv er ansvarlig for medvirken til at overholde de sikkerhedsmæssige forhold og hermed forebygge risiko for ham/hende selv og andre?

 

Har I i fællesskab drøftet punktet og forstår jeres barn alvoren i det.

Sæt X: Ja___

 

 1. Har I læst de medsendte sikkerhedsinstrukser ”Naturvejlederne i Middelfart Kommune, Sikkerhed i forbindelse med vandaktiviteter sammen med skoler/institutioner”? Sæt X: Ja___

OBS! Hvis I ikke kan afkrydse alle ovenstående punkter, kan vi desværre ikke lade eleven deltage i aktiviteten og der må derfor aftales en anden aktivitet med den medfølgende lærer.

Dato:__________

Underskrift elev:________________________________________________________________

Underskrift elevens værge:_______________________________________________________

 

Venlig hilsen Naturvejlederne i Middelfart Kommune

Annette Weiss: annette.weiss@middelfart.dk, 2129 4174

Rikke Vesterlund: rikke.vesterlund@middelfart.dk, 2347 2709

Vedlagt: ”Naturvejlederne i Middelfart Kommune, Sikkerhed i forbindelse med vandaktiviteter sammen med skoler/institutioner” (må beholdes)